Skip to content
Van veld naar vuur: Oester natuur
Heikki Verdurme

Oester natuur

Door Oesterput

Oesters ­zijn ­rare ­beestjes.­ De larven ­hebben­ iets ­nodig­ om zich­ op­ vast ­te­ hechten­-­en dat ­kan ­eender ­wat­ zijn, ­een touw,­ een­rots,­ een­ andere oester,­wrakhout­-­ maar ­als dat ­eenmaal is ­gebeurd ­en­ ze met­ rust­ worden ­gelaten, ­blijven ­ze ­daar­ voor­ de ­rest van ­hun­ leven­ zitten.­ Het­ is het ­voedsel­ dat­ voorbijkomt, een ­oester ­moet ­nooit ­op jacht ­gaan.